BI.I.271.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

 

15 listopada 2021