BI.I.271.12.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na:

Kompleksowe ubezpieczenie interesów majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW strażaków Gminy Radomyśl Wielki i jej jednostek organizacyjnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

6 grudnia 2021