BI.I.271.112.2021 Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przesunięcie terminu składania ofert na:

„Kompleksowe ubezpieczenie interesów majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW strażaków Gminy Radomyśl Wielki i jej jednostek organizacyjnych”
16 grudnia 2021