BI.I.271.13.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na:

"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki"
17 grudnia 2021