BI.I.271.12.2021 Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na:

„Kompleksowe ubezpieczenie interesów majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW strażaków Gminy Radomyśl Wielki i jej jednostek organizacyjnych”
20 grudnia 2021