BI.I.271.12.2021 Informacja z otwarcia ofert na:

„Kompleksowe ubezpieczenie interesów majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW strażaków Gminy Radomyśl Wielki i jej jednostek organizacyjnych”
20 grudnia 2021