BI.I.271.12.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Kompleksowe ubezpieczenie interesów majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW strażaków Gminy Radomyśl Wielki i jej jednostek organizacyjnych”
21 grudnia 2021