BI.I.271.13.2021 Informacja z otwarcia ofert na:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”.
18 stycznia 2022