BI.I.271.13.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego

9 lutego 2022