Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Załadunek, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku.
15 marca 2022