BI.I.271.3.2022 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

„Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”.
27 kwietnia 2022