BI.I.271.3.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

„Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”
10 maja 2022