BI.I.271.4.2022 Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

„Budowa placu zabaw w Radomyślu Wielkim –II etap”
20 maja 2022