BI.I.271.4.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

: „Budowa placu zabaw w Radomyślu Wielkim –II etap”.
26 maja 2022