BI.I.271.3.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”
31 maja 2022