BI.I.271.5.2022

„Zakup laptopów w ramach programu Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

 

 

Zadanie finansowane jest z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

2 czerwca 2022