BI.I.271.5.2022 Odpowiedzi na pytania do SWZ na:

„Zakup laptopów w ramach programu Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
7 czerwca 2022