BI.I.271.5.2022 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Zakup laptopów w ramach programu Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
10 czerwca 2022