BI.I.271.4.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Budowa placu zabaw w Radomyślu Wielkim –II etap”
15 czerwca 2022