BI.I.271.7.2022 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”
28 czerwca 2022