BI.I.271.8.2022 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2022/2023”
28 czerwca 2022