BI.I.271.5.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Zakup laptopów w ramach programu Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
30 czerwca 2022