BI.I.271.6.2022 Odpowiedzi na pytania do treści SWZ na zadanie:

„Budowa terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim- place zabaw”
6 lipca 2022