BI.I.271.7.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”
6 lipca 2022