BI.I.271.8.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2021/2022”.
6 lipca 2022