BI.I.271.7.2022 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”
6 lipca 2022