BI.I.271.6.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

„Budowa terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim- place zabaw”.
11 lipca 2022