BI.I.271.7.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”
18 lipca 2022