BI.I.271.8.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2022/2023”.
18 lipca 2022