BI.I.271.9.2022 Odpowiedzi na pytania do treści SWZ na zadanie:

Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki
12 sierpnia 2022