BI.I.271.9.2022 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia na zadanie:

„Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
22 sierpnia 2022