BI.I.271.9.2022 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
22 sierpnia 2022