BI.I.271.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Podborze”
29 sierpnia 2022