BI.I.271.11.2022 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania:

„Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Podborze”.
13 września 2022