BI.I.271.11.2022 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Podborze”
13 września 2022