BI.I.271.11.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Podborze”
21 września 2022