BI.I.271.10.2022 Zmiana Specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na pytania:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
27 września 2022