BI.I.271.10.2022 Zmiana treści SWZ na zadanie:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
30 września 2022