BI.I.271.10.2022 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
4 października 2022