BI.I.271.10.2022 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki"
4 października 2022