Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

Szczegóły dot. postępowania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (uzupełnienie)
10 października 2022