BI.I.271.12.2022 Odpowiedzi na pytania oraz Zmiana terminu składania ofert na zadanie:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki”.
14 października 2022