Odpowiedzi na pytania

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa
14 października 2022