BI.I.271.12.2022 Odpowiedzi na pytania nr 2 na zadanie:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki”
14 października 2022