Informacja Zamawiającego na temat ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa

logo fundusze europejskie

Radomyśl Wielki, 18.10.2022

Zamawiający:

Gmina Radomyśl Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł oraz z art. 30 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim”, znak: OA-I.271.2.2022.DR, Zamawiający przedstawia następujące informacje:

L.p.

Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba lub miejsce prowadzenia działalności albo miejsce zamieszkania wykonawcy

Cena lub koszt
zawarty w ofercie

1

ATFIDE Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14 pok. 14B
38-400 Krosno

2 400,00 zł

2

Fib.Code - Sp. z o.o.

ul. Rynek 29
32-300 Olkusz

1 476,00 zł
 

3

NetCom Sp. z o.o.
 

ul. Jarzębinowa 22/1
53-120 Wrocław

4 920,00 zł
 

4

Mediator sp.j.
 

ul. Grodzka 15
23-200 Kraśnik

3 680,00 zł

 

5

Agileo.IT
 

 

ul. Dębowa 44/1

40-103 Katowice

4 883,10 zł

 

6

VALVEN Sp. z o.o.
 

ul. Kozielska 67
 47-224 Kędzierzyn-Koźle

1 375,00 zł

 

7

Entrast Sp. z o.o.
 

ul. Dzielna 60,  piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

3 075,00 zł

 

8

ProtectIT Sp. z o. o.
 

ul. Wróblewskiego 18 lok. 606
93-578 Łódź

4 329,60 zł

 

9

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO sp. z o.o.
 

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

5 535,00 zł

 

10

Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ul. Sienkiewicza 14
82-400 Sztum

Brak możliwości odczytania oferty z załączonego pliku

11

Orange Polska S.A.
 

Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

1 722,00 zł

 

12

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Radosław Szymaszek

ul. Okrzei 15/9e
22-300 Krasnystaw

5 535,00 zł

 

13

Smart-Kom Magdalena Nowak

Krajno-Parcele 43 G
26-008 Górno

4 500,00 zł

 

14

Michał Mizgalski „Strzelam Bo Lubię” nazwa skrócona ITSBL.PL

ul. Lelewela 2
61-409 Poznań

1 997,52 zł

 

Prowadzący postępowanie: Dariusz Roczniak

18 października 2022