BI.I.271.12.2022 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki”
19 października 2022