BI.I.271.10.2022 Informacja o unieważnieniu przetargu na zadanie:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
26 października 2022