BI.I.271.13.2022 Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”.
2 listopada 2022