BI.I.271.13.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
30 listopada 2022