BI.I.271.14.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”
30 listopada 2022